Medlem 2017

Nu sänks priset på medlemskap 2017

Oktober 30%

November 50%

December får man medlemskap för 2017 på köpet av medlemskap 2018.

Varmt välkomna in och dela Föreningsglädjen med oss!

Schema

Facebook