Åldersgränser

Gym

Från det år du fyller 15 år.
Ungdom tillsammans med myndig person från det året du fyller 13 efter genomgången ungdomsinstruktion.

Jympa och Cirkelfys

Från det år du fyller 13 år.

Jympa: I målmans sällskap från det år du fyller 7.

Cirkelfys: I målsmans sällskap från det år du fyller 10 år.

Familj

Barnens ålder rekommenderas vara 2 till 6 år.

Schema

Facebook