Drogpolicy

Vellinge Friskis &Svettis verksamhet börjar i anslutning till träning, möten eller utbildning och gäller till dess aktiviteten är slut. Samma policy gäller om man uppträder i föreningens profilkläder utanför föreningens verksamhet. Syftet är att främja säkerhet, ärlighet och trygghet i föreningen mellan medlemmar och funktionärer samt vara goda förebilder.

Vår definition av droger:  Som droger räknas tobak (snusning/rökning), alkohol, narkotika och dopingpreparat.

Tobak: I Vellinge Friskis & Svettis verksamhet gäller regeln i enlighet med lagen att barn och ungdomar under 18 år inte använder tobak. För funktionärer gäller regeln att i funktionärsrollen visa återhållsamhet tex. att inte röka eller snusa inför minderåriga.

Alkohol: I Vellinge Friskis & Svettis gäller regeln i enlighet med lagen att barn och ungdomar under 18 år inte använder   alkohol. För medlem gäller nolltolerans vid utbildning och träning. Vid  funktionärsfester och medlemsfester gäller 18 års gräns vid förtäring av alkohol och det ska ske under ordnade förhållanden. Det är inte   tillåtet att dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.

Narkotika och dopingpreparat: Enligt svensk lag är all hantering och allt bruk av dessa substanser olaglig. F&S är medlem i RF och därmed delaktiga i arbetet med antidopning som pågår inom RF och dess regler. Inom F&S skall dopning inte förekomma. Då vi är medlemmar i RF kan dopingtester ske på F&S medlemmar i verksamheten.

Åtgärder: Vid misstanke om drogpåverkan eller nyttjande av droger i föreningens lokaler samt vid misstanke om missbruksproblem skall funktionärer rapportera till styrelsen som vidtar lämpliga åtgärder i samråd med individen. Om medlemmen fortsätter att använda droger stängs medlemmen av med omedelbar verkan. Medlemmen är åter välkommen då hon/han visar att hon/han kan följa drogpolicyn.

Uppföljning och revidering: Den följs upp och diskuteras regelbundet och revideras vid behov.

Schema

Facebook