Medlemsförsäkring

Som medlem i Vellinge Friskis&Svettis är du olycksfallsförsäkrad

Alla medlemmar och funktionärer i Vellinge Friskis&Svettis är försäkrade. Även de som är hos oss tillfälligt, till exempel engångstränare eller besökare, omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller också för direkt resa till och från träningen.

Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en händelse, med påverkan utifrån, som inträffar plötsligt och oförutsett och leder till att du skadas.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Skador som orsakats av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte, även om dina besvär infunnit sig i samband med idrott.
Ersättning för invaliditet är högst fem basbelopp.

Vad gör du om du råkar ut för en olycksfallsskada?
Fyll i blanketten skadeanmälan och sänd den till angiven address i dokumentet.

Vill du fråga oss i föreningen om något rörande skada eller försäkring vänligen kontakta Kansliet.
Här kan du läsa om Friskis&Svettis olycksfallsförsäkring och dess villkor. Du kommer direkt till vilkoren som utskrivbar pdf här.

Schema

Facebook